Geboorte van de patroniemen... Nuyt en Gommaar

Inleiding

 

Het zal rond 1980 geweest zijn dat wij begonnen met stamboomonderzoek.

Mijn broer was geïnteresseerd in wie onze voorouders waren.

Daarop bood ik meteen mijn hulp aan om te helpen zoeken.

Samen hebben we de eerste onderzoeken gedaan,

familie gevraagd en bidprentjes geraadpleegd.

Hiermee kwamen we al snel terug tot 10 mei 1840,

de geboortedatum van onze overgrootvader  Cornelius Gommers

te Rijsbergen.

Na een bezoek aan het gemeentehuis in Zundert wisten we al snel

wie zijn vader was, nl. ook "Cornelius Gommers" uit Rijsbergen.

Op naar pastoor Bonte in Rijsbergen die ons hartelijk ontving.

Er was 1 ding, wij mochten de doopboeken niet zelf vasthouden.

 

Toen de pastoor het doopboek raadpleegde wisten we dat onze Cornelius " illegitiem" was omdat Cornelis Caulaer ex Haegje te boek staat alszijnde  de vader en Adriana Wilhelmus Gommers de moeder.
Biologisch gezien stammen wij dus af van de Ginnekense familie "van den Couwelaer" 

Vandaar ook deze tweeledige stamboom over de nakomelingen van Reynier Spierincx (Gommers) en die van Steven van Couwelaer.

 

Maar evenwel waren Cornelius * 26-01-1800 zijn Groot Ouders via moeders-kant Willem Cornelis Johannes Gommers en Dingena Jacobi van den Broeck, zijn Oudouders via Vaders-kant waren:
Gommari Janssen Anthonissen Gommaerts en Cornelia Petri Henrick Snoeys

 

Zijn zoon Cornelius Gommers * 10-05-1840 had als Oudbetovergrootouders:
Simon Gommer Thomas, wonende te Wildert en Maria Adriaan Michielsen,
Getrouwd met Dingena Gabriels wiens Oudgrootouders waren:
Peter Jan Gommaers, wonende te Laerhey, te Wildertse Hey en te Wildert en Johanna Cornelissen Sagers.

 

Hun zoon Wilhelmus Gommers * 11-01-1881 die getrouwd was met Johanna Petronella Konings hadden beide als Oudbetovergrootouders:
Jan Gommer Thomas, wonende te Wildert en Heyltje Jan Gijsberts.


Overigens is van de familie Gommers nog een onwettige tak bekend onder de naam "Kommers" 
, zijn vader is nooit getraceerd. 

 

 

In Zundert bij pastoor van Ginneken zochten we verder,

dit mochten we zelf doen, nadat de pastoor een aantal doop 

en trouwboeken op tafel had gelegd in de Pastorie.

 

Op dat moment ging ik, wat jaren later alleen verder.

Toen was er al veel verandert en lagen de dtb’s in archieven.

In het streekarchief Nassau-Brabant te Zevenbergen was ik tenslotte

gedurende een aantal jaren iedere maandag aan het spitten,

dat is nu wel anders met de internet mogelijkheden.

 

Later kwamen daar de onderzoeksresultaten van Jacques en Paul Gommers bij die in 1987 al een boekje uitbrachten

"Genealogie van de familie Gommers" 

 

Belangrijk bij onderzoek naar je voorouders is dat je akten zelf in moet zien i.v.m. de informatie daarin geschreven.

Alle gedane arbeid is voor een gedeelte zichtbaar op deze Website.

 

Succes gewenst aan iedereen die genealogisch onderzoek doet.

 

Nuijten, Nouten, Gommers, Jansen en Gommeren

 

Nuyt en Gommaar waren zonen van Thomas Bartholomeus Dierick Reijns bij een onbekende Moeder, te Groot Zundert.

Zij vertellen op deze website de geschiedenis van hun nakomelingen.

De één Nuijten geheten , de ander “genaempt” Gommers

Uit Nuijten ontstaat in Belgie een familietak Nouten.

Uit Gommers ontstaan ook de familietakken Jansen en Gommeren.

 

Het verhaal begint echter al bij Reynier Spierincx en Lijsbeth ...

Zij zijn de oorsprong van vermoedelijk meerdere patroniemen zoals "Reijns" en "Spierincx" die verder onderzocht kunnen worden, maar zij zijn ook de betovergrootouders van Nuyt en Gommaar zie: "Reynier Spierincx"

 

Dank aan Harrie Roelands uit Zundert die met zijn vele werk uit de

Oud Rechterlijke Archieven de Genealogie van

Reynier Spierincx heeft weten te reconstrueren.

 

Behalve de families Reijns (Rens), Nuijten, Nouten, Gommers, Gommeren en Jansen die

Reynier en Lijsbeth voortbrachten zijn er andere stambomen te zien:

 

o.a.:  de Ettense-Ginnekense familie  “van den Couwelaer”,

          hieruit 'n familie Cornelius Gommers”

       

         een familie “van Roij” te Nuland

         een familie “Coremans” te Etten  

 

 

              Vele nakomelingen op deze website zijn in onderstaand gebied  geboren en  hebben er gewoond en gewerkt.

 

Beste bezoeker

U hebt deze website gevonden omdat U Zocht op een van de woorden;

Genealogie, Gommers en/of Zundert, Reynier Spierincx of op Steven van Couwelaer.

 

Waarom deze website?

 

Ten eerste bestond de wens al langer de stamboom van de familie Gommers

en de familie van den Couwelaer te presenteren op een Website.

 

Ten tweede omdat er op internet vaak verkeerde informatie rondwaart.

Men neemt te vaak informatie over zonder de akten daadwerkelijk te controleren.

Dat wil niet zeggen dat er op deze website helemaal geen fouten staan,

mocht U ze ontdekken dan hoor ik dat graag.

 

Ten derde een zo compleet mogelijk overzicht te geven

van de tot op dit moment bekende gegevens,

zodoende een inzicht te verstrekken over de juiste afstamming.

 

Tip: zoek op de partners Achternaam of op 'n datum: dd-mm-jaar.

      * Per pagina kunt U zoeken door de toetsen Ctrl  + f  in te

         drukken,   links en/of rechtsboven zal een zoekbalk verschijnen.

      * Olijfgroen of Blauw gekleurde data en tekst geven toegang tot een bron.

 

Nieuwe aanvullende gegevens zijn altijd welkom.

of, als je vragen hebt 

Laat het me dan weten.

 

Veel zoekplezier op deze website, Ron Gommers. 

 

                                                                                                                                                                                             TOP